เทคโนโลยีที่เปลี่ยนการ์ด: การเล่นหุ้นจาก ‘หวยฮานอยย้อนหลัง’ สู่การทำธุรกิจ

เป็นผู้จัดการโรงแรมมานานหลายปีแล้ว หน้าที่หลักคือการดูแลการบริหารจัดการทุกอย่างให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ทำให้ผมต้องอยู่เบื้องหลัง จัดการสิ่งที่คนอื่นๆอาจจะมองไม่เห็น และนั่นก็คือ “หวยฮานอยย้อนหลัง” ที่คุณอาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่กิจกรรมวางแผนเล็กน้อย แต่สำหรับผม, มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผมเข้าใจลูกค้าและการทำธุรกิจของผมได้ดีขึ้น

ความจริงคือ, ผมใช้ข้อมูลที่ได้จาก ‘หวยฮานอยย้อนหลัง’ เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการของโรงแรมผม ข้อมูลที่ได้รับมาเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของลูกค้า, ระยะเวลาที่ลูกค้าใช้บริการ, หรือสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบที่สุด เครื่องมือเหล่านี้ทำให้ผมสามารถจัดการการทำงานในโรงแรมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

บางครั้ง, ผมเองยังสงสัยว่าการใช้ ‘หวยฮานอยย้อนหลัง’ ในการทำงานแบบนี้ หากเรามองด้วยมุมมองของผู้อื่น อาจจะดูเหมือนว่าเรากำลังเล่นหุ้น แต่ผมเห็นว่าการทำงานแบบนี้เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างรอบด้าน เราไม่ได้เล่นหุ้น แต่เราเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ ‘หวยฮานอยย้อนหลัง’ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ผมเริ่มจากการเก็บข้อมูลจาก ‘หวยฮานอยย้อนหลัง‘ แล้วใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการสร้างโมเดลทางสถิติ เพื่อพยากรณ์ถึงแนวโน้มในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อการตลาด, การจัดการความสามารถในการรองรับลูกค้า, หรือการวางแผนเพื่อการซ่อมบำรุง ผมใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้การบริการของผมดียิ่งขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้เพราะ ‘หวยฮานอยย้อนหลัง’ เป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าใช้บริการในอดีต, สะท้อนถึงแนวโน้มและประสบการณ์ของลูกค้า ดังนั้น, ผมเลือกที่จะใช้ข้อมูลนี้ในการพัฒนาการบริการของผม

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนการ์ด: การเล่นหุ้นจาก ‘หวยฮานอยย้อนหลัง’ สู่การทำธุรกิจ
Scroll to top